Pētījums ""Free release" monitoru ("Liberator") prototipu saimes izstrāde kodolrūpniecības iekārtu noņemšanai no ekspluatācijas un demontāžai

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta. Tika turpināts zinātniskās literatūras apskats par scintilācijas materiāliem un to jaunāko tipu metroloģisko īpašību pētījumiem, vērtējot to izmantošanu "Liberator" saimes monitoros, un literatūras apskats par scintilācijas materiālu izmantošanu scintilācijas fotopavairotāju bloku izstrādē.

read more

Pētījums Nr.2 “Brīvās izlaišanas radioaktīvo piesārņojumu monitora atomenerģētikas uzņēmumiem izstrāde”

SIA „Baltic Scientific Instruments” ir veiksmīgi pabeigusi pētījumu Nr.2 “Brīvās izlaišanas radioaktīvo piesārņojumu monitora atomenerģētikas uzņēmumiem izstrāde” projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi projekta īstenošanas līgumu numurs 1.2.1.1/18/A/001.

read more

Grafēnā bāzēta elektroķīmiska sūknēšana radioaktīvā ūdeņraža izotopa atdalīšanai

Projekta ietvaros periodā no 2021.gada 01.aprīļa līdz 30.jūnijam kopā ar projekta partneriem tika izstrādāta sistēma elektroķīmiskās tritija atdalīšanas ūdens fāzē izpētei, veikti eksperimenti ar tritiju nesaturošu ūdeni. Iesākts darbs pie tritija atdalīšanas sistēmas gāzes fāzē izstrādes. Zinātniskie rezultāti prezentēti starptautiskā konferencē. Turpināts darbs pie publikācijas par NAFION un SPEEK membrānu radiācijas stabilitāti.

read more

Pētījums Nr.14 “Radioaktīvo materiālu automatizētā spektrometra, kurā paraugu maiņu veic robots, izpēte un izstrāde”

SIA „Baltic Scientific Instruments” ir veiksmīgi pabeigusi pētījumu Nr.14 “Radioaktīvo materiālu automatizētā spektrometra, kurā paraugu maiņu veic robots, izpēte un izstrāde” projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi projekta īstenošanas līgumu numurs 1.2.1.1/18/A/001.

read more

Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta. Kopā ar projekta partneriem tika uzsākta paraugu sērijas drukāšana un noteikti parametri ar noteicošo faktoru uz struktūru un paraugu īpašībām, tika veikta tehnisko raksturlielumu un elektriskas pretestības noteikšana PLA blue un PLA protopasta ekstrudēta filamenta paraugiem materiāla novecošanas laikā.

read more