KPFE news

SIA “Baltic Scientific Instruments” turpina darbus, saistītus ar 2013. gada 31. oktobrī noslēgto līgumu Nr.KPFI-15.2/63 ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides Investīciju Fonds” par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai, SIA "Baltic Scientific Instruments" ražošanas ēkā, Ganību dambī 26, Rīgā, LV–1005” īstenošanu. Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI).  Pašlaik notiek darbi, saistīti ar ārsienu un jumtu siltināšanu. Veco logu demontāža un nomaiņa ar jaunajiem jau ir pabeigta.

read more

LIAA news

Saskaņā ar 2014. gada 3. janvārī starp SIA “Baltic Scientific Instruments” un v/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” noslēgto līgumu Nr. L-ĀTA-13-1902 par projekta „SIA „Baltic Scientific Instruments” dalība starptautiskās izstādēs 2014.gadā” īstenošanu uz šo dienu plānotās darbības projekta ietvaros vēl nav notikušas.Pirmā izstāde - „2014 ISOE European Symposium” notiks 9.-11. aprīlī Bernē, Šveicē.

read more

LIAA news

SIA „Baltic Scientific Instruments” ir pabeigusi materiālu un komponenšu iepirkuma procedūras saistībā ar pētījumu Nr.1.7. „Gamma analīzes portatīvu precīzijas radionuklīdu identifikatoru izstrāde” un pētījumu Nr.1.8. „Unificēta spektrometriskā moduļa izstrāde portāla radiācijas monitoriem” realizāciju projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.

read more