Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

PROJEKTA ĪSTENOŠANA NOSLĒGUSIES 30.06.2023.

Projekta īstenošanas laikā Latvijas Universitātes Materiālu mehānikas institūts sadarbībā ar SIA ZRF “RITEC” un SIA “Baltic Scientific Instruments” laika periodā no 01.07.2020.-30.06.2023. veiksmīgi īstenojis projektu “Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu ”.

read more

Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta. Kopā ar projekta partneriem tika turpināti darbi, saistīti ar 3D korpusa prototipu drukāšanu, dažāda veidu materiālu mehānisko īpašību noteikšanu, mehānisko testu veikšanu vairākiem filamentiem, uzglabātiem pie dažādiem relatīviem mitrumiem. Kā arī turpinājās darbs pie ziņojuma sagatavošanu par korelāciju starp materiāla īpašībām un prototipa funkcionalitāti.

read more

Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta. Kopā ar projekta partneriem tika turpināti darbi, saistīti ar 3D drukāto paraugu no puskristāliskiem un amorfiem materiāliem mīkstināšanas temperatūras, lineārās termiskās izplešanās koeficienta, neatgriezeniskās termiskās deformācijas un siltumvadītspējas dažādos virzienos novērtēšanu un sistematizēšanu.

read more

Grafēnā bāzēta elektroķīmiska sūknēšana radioaktīvā ūdeņraža izotopa atdalīšanai

Projekta ietvaros periodā no 2022.gada 01.oktobra līdz 30.decembrim kopā ar projekta partneriem tika veikti tritija atdalīšanas eksperimenti ūdens fāzē, izmantojot izstrādāto atdalīšanas sistēmas prototipu. Tika veikta sistēmas optimizācija balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, kā arī tika turpināts darbs pie tritija atdalīšanas gāzes fāzē koncepta izstrādes. Tika veikti dažādu SPEEK membrānu modifikāciju radiācijas stabilitātes testi - starošana 10MeV elektronu plūsmā ar dozu 500kGy un pēcstarošanas testu uzsākšana.

read more