Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

PROJEKTA ĪSTENOŠANA NOSLĒGUSIES 30.06.2023.

Projekta īstenošanas laikā Latvijas Universitātes Materiālu mehānikas institūts sadarbībā ar SIA ZRF “RITEC” un SIA “Baltic Scientific Instruments” laika periodā no 01.07.2020.-30.06.2023. veiksmīgi īstenojis projektu “Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu ”.

read more

Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta. Kopā ar projekta partneriem tika turpināti darbi, saistīti ar 3D korpusa prototipu drukāšanu, dažāda veidu materiālu mehānisko īpašību noteikšanu, mehānisko testu veikšanu vairākiem filamentiem, uzglabātiem pie dažādiem relatīviem mitrumiem. Kā arī turpinājās darbs pie ziņojuma sagatavošanu par korelāciju starp materiāla īpašībām un prototipa funkcionalitāti.

read more

"Free release" monitoru ("Liberator") prototipu saimes izstrāde kodolrūpniecības iekārtu noņemšanai no ekspluatācijas un demontāžai

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta.

Pārskata periodā tika turpināts darbs, saistīts ar "Liberator" saimes monitoru dizaina izstrādi, ar monitoru metroloģisko raksturlielumu izpēti, analīzi un sertifikāciju, kā arī tika turpināta tehniskās dokumentācijas izstrāde projektētiem "Liberator" saimes monitoru prototipiem kopā ar lietotāja rokasgrāmatām, un tika turpināts darbs, saistīts ar "freedom to operate" situācijas monitoringu, analizējot attiecīgas vienotās patentu kodifikācijas klases.

read more