Pētniecības projekts nr.1 “ĪTGe spektrometra, kura pamatā ir automatizēta hibrīda dzesēšanas sistēma, izpēte un izstrāde”

Projekta ietvaros SIA „Baltic Scientific Instruments” periodā no 2023.gada 01.novembra līdz 2024.gada 31.janvārim turpināja darbu pie pētniecības projekta nr.1 «ĪTGe spektrometra, kura pamatā ir automatizēta hibrīda dzesēšanas sistēma, izpēte un izstrāde» realizācijas.

Projekta 5.ceturksnī tika izstrādāta vibrācijas modele iekārtas prototipam ar hibrīda dzesēšanu; tika veikts siltuma pārnesas aprēķins pēc sastādītās matemātiskas modeles; tika veikta CFD modelēšanas programmatūras pilnveidošana un tās pārbaude; tika izstrādāta vibrācijas modele iekārtas prototipam ar hibrīda dzesēšanu.

read more

Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

PROJEKTA ĪSTENOŠANA NOSLĒGUSIES 30.06.2023.

Projekta īstenošanas laikā Latvijas Universitātes Materiālu mehānikas institūts sadarbībā ar SIA ZRF “RITEC” un SIA “Baltic Scientific Instruments” laika periodā no 01.07.2020.-30.06.2023. veiksmīgi īstenojis projektu “Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu ”.

read more