"Free release" monitoru ("Liberator") prototipu saimes izstrāde kodolrūpniecības iekārtu noņemšanai no ekspluatācijas un demontāžai

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta. Tika pabeigts darbs pie programmatūras izstrādes dažādu "Liberator" saimes monitoru spektru mērījumu apstrādei un radioaktīvo vietu izvietošanas paraugā 3D vizualizācijai, un darbs, kas ir saistīts ar daudzkanālu elektronikas izstrādi.

read more

Grafēnā bāzēta elektroķīmiska sūknēšana radioaktīvā ūdeņraža izotopa atdalīšanai

Projekta ietvaros periodā no 2022.gada 01.oktobra līdz 30.decembrim kopā ar projekta partneriem tika veikti tritija atdalīšanas eksperimenti ūdens fāzē, izmantojot izstrādāto atdalīšanas sistēmas prototipu. Tika veikta sistēmas optimizācija balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, kā arī tika turpināts darbs pie tritija atdalīšanas gāzes fāzē koncepta izstrādes. Tika veikti dažādu SPEEK membrānu modifikāciju radiācijas stabilitātes testi - starošana 10MeV elektronu plūsmā ar dozu 500kGy un pēcstarošanas testu uzsākšana.

read more

Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta. Kopā ar projekta partneriem tika turpināti darbi, saistīti ar dažāda veidu materiālu mehānisko īpašību noteikšanu, datubāzes papildināšanai. Notestēti jauni elektrovadošie filamenti un ekstrudētie filamenti. Veikti mehāniskie testi hibrīda paraugiem, kur izolējošā materiālā integrēti elektrovadošie celiņi. Tika turpināta mitruma sorbcijas procesa izpēte polimēros, ko izmanto 3D drukātās struktūrās.

read more

Pētniecības projekts nr.1 “ĪTGe spektrometra, kura pamatā ir automatizēta hibrīda dzesēšanas sistēma, izpēte un izstrāde”

SIA „Baltic Scientific Instruments” ar 01.11.2022. ir uzsākusi jauno pētniecības darbu - pētniecības projektu nr.1 «ĪTGe spektrometra, kura pamatā ir automatizēta hibrīda dzesēšanas sistēma, izpēte un izstrāde».

Pētījums tiek īstenots projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta īstenošanas līguma numurs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001.

read more

"Free release" monitoru ("Liberator") prototipu saimes izstrāde kodolrūpniecības iekārtu noņemšanai no ekspluatācijas un demontāžai

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta. Tika

turpināts darbs pie programmatūras izstrādes dažādu "Liberator" saimes monitoru spektru mērījumu apstrādei un radioaktīvo vietu izvietošanas paraugā 3D vizualizācijai, un darbs, kas ir saistīts ar daudzkanālu elektronikas izstrādi un ar "Liberator" saimes monitoru dizaina izstrādi.

read more