Заседание Оргкомитета ППСР

5 октября прошло заседание Оргкомитета международного совещания «Проблемы прикладной спектрометрии и радиометрии» (ППСР).

read more

Pētījums ""Free release" monitoru ("Liberator") prototipu saimes izstrāde kodolrūpniecības iekārtu noņemšanai no ekspluatācijas un demontāžai

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta. Tika turpināts zinātniskās literatūras apskats par scintilācijas materiāliem un to jaunāko tipu metroloģisko īpašību pētījumiem, vērtējot to izmantošanu "Liberator" saimes monitoros, un literatūras apskats par scintilācijas materiālu izmantošanu scintilācijas fotopavairotāju bloku izstrādē.

read more

Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta. Kopā ar projekta partneriem tika turpināts darbs pie tehniskās specifikācijas izstrādes – apzināti nepieciešamie parametri un materiālu veidi. Specifikācijai ir izstrādāti un iekļauti gandrīz visi parametri un nosacījumi, lai to turpmāk varētu izmantot projekta pētnieciskajā darbā.

read more