Mine Expo Trade Fair and Conference

Baltic Scientific Instruments invites you to visit us at our booth (Booth #106) at the Euro Mine Expo Trade Fair and Conference, June 12 - 14, in Skellefteå, Sweden!

read more

LIAA news

SIA “Baltic Scientific Instruments” 2012. gada 24. aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr.L-ĀTA-12-0958 ar v/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” par projekta „SIA „Baltic Scientific Instruments” dalība starptautiskajā izstādē IEEE 2011.gadā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds. Visas plānotās darbībās projekta ietvaros jau ir notikušas un ir atspoguļotas iesnieguma veidlapā un maksājuma pieprasījumā, kuri ir iesniegti v/a LIAA.

read more

LIAA news

SIA „Baltic Scientific Instruments” (bijusī SIA „Bruker Baltic”) ir veiksmīgi pabeigusi projektu „Rentgen- un gamma starojuma pikseļdetektoru izstrāde attēlu veidošanas sistēmu pielietojumiem”, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds (līgums Nr.L-JPI-09-0063, kas noslēgts starp SIA “Bruker Baltic” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”). Projekta ietvaros pikseļdetektoru eksperimentālās izstrādes posmā tika izstrādāti un sekmīgi radīti trīs darbaspējīgi pikseļdetektoru prototipi no TlBr, CdTe un CdZnTe kristāliem, tādējādi projekta mērķis tika veiksmīgi sasniegts.

read more