Grafēnā bāzēta elektroķīmiska sūknēšana radioaktīvā ūdeņraža izotopa atdalīšanai

Grafēnā bāzēta elektroķīmiska sūknēšana radioaktīvā ūdeņraža izotopa atdalīšanai

Projekta ietvaros periodā no 2022.gada 01.aprīļa līdz 30.jūnijam kopā ar projekta partneriem tika veikti tritija atdalīšanas ūdens fāzē eksperimenti elektrolīzes posmā, kā arī tika veikti ūdens sorbcijas un caurspiešanās eksperimenti membrānām ar un bez grafēna pārklājuma.