"Free release" monitoru ("Liberator") prototipu saimes izstrāde kodolrūpniecības iekārtu noņemšanai no ekspluatācijas un demontāžai

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta.

Pārskata periodā tika turpināts darbs, saistīts ar "Liberator" saimes monitoru dizaina izstrādi, ar monitoru metroloģisko raksturlielumu izpēti, analīzi un sertifikāciju, kā arī tika turpināta tehniskās dokumentācijas izstrāde projektētiem "Liberator" saimes monitoru prototipiem kopā ar lietotāja rokasgrāmatām, un tika turpināts darbs, saistīts ar "freedom to operate" situācijas monitoringu, analizējot attiecīgas vienotās patentu kodifikācijas klases.

read more

"Free release" monitoru ("Liberator") prototipu saimes izstrāde kodolrūpniecības iekārtu noņemšanai no ekspluatācijas un demontāžai

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta. Tika pabeigts darbs pie programmatūras izstrādes dažādu "Liberator" saimes monitoru spektru mērījumu apstrādei un radioaktīvo vietu izvietošanas paraugā 3D vizualizācijai, un darbs, kas ir saistīts ar daudzkanālu elektronikas izstrādi.

read more

"Free release" monitoru ("Liberator") prototipu saimes izstrāde kodolrūpniecības iekārtu noņemšanai no ekspluatācijas un demontāžai

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta. Tika

turpināts darbs pie programmatūras izstrādes dažādu "Liberator" saimes monitoru spektru mērījumu apstrādei un radioaktīvo vietu izvietošanas paraugā 3D vizualizācijai, un darbs, kas ir saistīts ar daudzkanālu elektronikas izstrādi un ar "Liberator" saimes monitoru dizaina izstrādi.

read more

Pētījums ""Free release" monitoru ("Liberator") prototipu saimes izstrāde kodolrūpniecības iekārtu noņemšanai no ekspluatācijas un demontāžai

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta. Tika

turpināts darbs pie programmatūras izstrādes dažādu "Liberator" saimes monitoru spektru mērījumu apstrādei un radioaktīvo vietu izvietošanas paraugā 3D vizualizācijai, bet darbs, kas ir saistīts ar datorsimulācijām, izmantojot Monte Carlo metodi, lai piemeklētu "Liberator" saimes monitoru visefektīvāko reģistrāciju, lai garantētu maksimālu jutību, tika pabeigts.

read more

Pētījums ""Free release" monitoru ("Liberator") prototipu saimes izstrāde kodolrūpniecības iekārtu noņemšanai no ekspluatācijas un demontāžai”

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta. Tika

turpināts darbs pie programmatūras izstrādes dažādu "Liberator" saimes monitoru spektru mērījumu apstrādei un radioaktīvo vietu izvietošanas paraugā 3D vizualizācijai, un darbs, kas ir saistīts ar datorsimulācijām, izmantojot Monte Carlo metodi, lai piemeklētu "Liberator" saimes monitoru visefektīvāko reģistrāciju, lai garantētu maksimālu jutību.

read more