LIAA news

Sakarā ar 2010. gada 12. aprīļa grozījumiem Nr.2 līgumā Nr. L-ĀTA-09-0170, noslēgtā starp SIA “Bruker Baltic” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”, par projektu „SIA „Bruker Baltic” detektoru nodaļas dalība starptautiskās izstādēs” tika mainīti starptautisko izstāžu „Nuclear Power Industry 2010” un „European Nuclear Conference” norišu datumi un tika samazināts mārketinga materiālu daudzums, attiecīgi samazinot arī projekta attiecināmās izmaksas, atbalsta apjomu un projekta kopējās izmaksas. Pagaidām SIA “Bruker Baltic” ir piedalījusies divās izstādēs no trijām – starptautiskajā izstādē/konferencē „International Conference on Opportunities and Challenges for Water Cooled Reactors in the 21st Century” 2009. gada 26.-30. oktobrī Vīnē, Austrijā un starptautiskajā izstādē „Nuclear Power Industry 2010” 2010. gada. 21.-26. martā Pekīnā, Ķīnā.

read more

LIAA news

SIA „Bruker Baltic” vadība ir pieņēmusi lēmumu nepiedalīties izstādē Bauma 2010 to ievērojamā sadārdzinājuma dēļ, tāpēc pagaidām SIA “Bruker Baltic” nav piedalījusies nevienā izstādē no projektā „SIA „Bruker Baltic” rentgenfluorescences analizatoru nodaļas dalība starptautiskās izstādēs” (līgums Nr. L-ĀTA-09-0177, kas noslēgts starp SIA “Bruker Baltic” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”) iekļautajām aktivitātēm.

read more

development is finalized

Bruker Baltic Company would like to inform that development is finalized and production is started of the following new products

read more

Spectrometer Sol-XE

The company started the serial production of Spectrometer Sol-XE for diffractometry. New spectrometer has higher energy resolution and count rate performance as well as reliability.

read more