Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta. Kopā ar projekta partneriem tika izstrādāti paraugu projekti ar divu materiālu kombināciju un darba rezultātā tika izdrukāti apmēram 870 paraugi, papildus testēšanai sagatavotas 105 ekstrudētas pavedienu šķiedras un 105 pavedienu paraugi. Tika apkopoti provizoriskie rezultāti par izturību pret lūzumiem un dažādu veidu pavedienu savietojamība tika novērtēta adhēzijas testos. Tika uzsākta vides ietekmes uz polimēru un 3D drukāto konstrukciju īpašībām izpēte. Izstrādāta un izmēģināta mitruma sorbcijas un uzpūšanās procesu izpētes metodika. Pilna mēroga eksperimenti tika veikti ar ABS, CPE un PA materiāliem. Tika veikta iepriekšēja rezultātu analīze.

Ar detalizētāku informāciju par projekta norisi var iepazīties LU mājas lapā - https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/www.lu.lv/Projekti/20220321_SAM_publicitate_nr8.pdf