LIAA news

SIA “Bruker Baltic” ir nomainījusi nosaukumu uz SIA „Baltic Scientific Instruments”, par ko tika informēta LIAA. Pašlaik notiek materiālu iegāde projektam „Rentgen- un gamma starojuma pikseļdetektoru izstrāde attēlu veidošanas sistēmu pielietojumiem”, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds. 

read more

LIAA news

SIA „Baltic Scientific Instruments” (bijusī SIA „Bruker Baltic”) piedalījās visās trijās ieplānotajās starptautiskajās izstādēs, kā bija paredzēts projektā „SIA „Bruker Baltic” detektoru nodaļas dalība starptautiskās izstādēs” un par ko tika noslēgts līgums Nr. L-ĀTA-09-0170 starp SIA “Bruker Baltic” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”. Tagad SIA „Baltic Scientific Instruments” pabeidz noslēguma pārskatu par šo projektu un, tiklīdz tas būs pabeigts, nodos to LIAA.

read more

LIAA news

Pagaidām SIA „Baltic Scientific Instruments” (bijusī SIA „Bruker Baltic”) nav piedalījusies nevienā izstādē no projektā „SIA „Bruker Baltic” rentgenfluorescences analizatoru nodaļas dalība starptautiskās izstādēs” (līgums Nr. L-ĀTA-09-0177, kas noslēgts starp SIA “Bruker Baltic” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”) iekļautajām aktivitātēm.

read more

LIAA news

SIA “Bruker Baltic” ir uzsākusi materiālu iegādi no uzvarējušajiem piegādātājiem iepirkuma procedūrā par materiālu iegādi projektam „Rentgen- un gamma starojuma pikseļdetektoru izstrāde attēlu veidošanas sistēmu pielietojumiem”, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds.

read more

LIAA news

SIA „Bruker Baltic” vadība ir pieņēmusi lēmumu nepiedalīties atlikušajās konferencēs projektā „SIA „Bruker Baltic” dalība konferencēs” (līgums Nr. L-ĀTA-10-0228, kas noslēgts starp SIA “Bruker Baltic” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”) to sadārdzinājuma dēļ. Projekta ietvaros SIA „Bruker Baltic” ir piedalījusies divās konferencēs – starptautiskajā konferencē IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference 2009. gada 25.-31. oktobrī Orlando, ASV un starptautiskajā konferencē PRORA 2009 2009. gada 26.-27. novembrī Berlīnē, Vācijā.

read more