Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

Projekta vispārējais mērķis ir izveidot zinātniski balstītu informācijas platformu lietotājiem, kas izmanto aditīvo ražošanu (AR) nanomodificētu struktūru izgatavošanai Industrijai 4.0. Izveidotā platforma ļaus izveidot viedo daudzfunkcionālo produktu ar optimālo dizainu un novērtēt tā ilgizturību, tādā veidā palielinot produkta efektivitāti.

read more

Pētījums Nr.2 “Brīvās izlaišanas radioaktīvo piesārņojumu monitora atomenerģētikas uzņēmumiem izstrāde”

SIA „Baltic Scientific Instruments” saskaņā ar notikušo iepirkuma procedūru turpina materiālu un komponenšu saņemšanu no uzvarējušajiem piegādātājiem, saistībā ar pētījumu Nr.2 “Brīvās izlaišanas radioaktīvo piesārņojumu monitora atomenerģētikas uzņēmumiem izstrāde” projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi projekta īstenošanas līgumu numurs 1.2.1.1/18/A/001.

read more