LIAA news

SIA „Baltic Scientific Instruments” pabeidz galveno materiālu un komponenšu iepirkumus saistībā ar pētījumu Nr.1.7. „Gamma analīzes portatīvu precīzijas radionuklīdu identifikatoru izstrāde” un pētījumu Nr.1.8. „Unificēta spektrometriskā moduļa izstrāde portāla radiācijas monitoriem” realizāciju projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī noslēdza līgumu Nr. L-KC-11-0002. 

read more

LIAA news

Saskaņā ar 2014. gada 10. jūnijā starp SIA “Baltic Scientific Instruments” un v/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” noslēgto līgumu Nr.L-ĀTA-14-2177 par projekta....

read more

LIAA news

Saskaņā ar 2014. gada 3. janvārī starp SIA “Baltic Scientific Instruments” un v/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” noslēgto līgumu Nr. L-ĀTA-13-1902 par projekta „SIA „Baltic Scientific Instruments” dalība starptautiskās izstādēs 2014.gadā” īstenošanu uz šo dienu jau ir notikušas 9 (deviņas) izstādes, kurās ņēma dalību SIA “Baltic Scientific Instruments” darbinieki un prezentēja SIA ražoto produkciju.

read more

LIAA news

SIA „Baltic Scientific Instruments” turpina materiālu un komponenšu iepirkumus saistībā ar pētījumu Nr.1.7. „Gamma analīzes portatīvu precīzijas radionuklīdu identifikatoru izstrāde” un pētījumu Nr.1.8. „Unificēta spektrometriskā moduļa izstrāde portāla radiācijas monitoriem” realizāciju projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002. 

read more

LIAA news

Saskaņā ar 2014. gada 10. jūnijā starp SIA “Baltic Scientific Instruments” un v/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” noslēgto līgumu Nr.L-ĀTA-14-2177 par projekta „SIA „Baltic Scientific Instruments” dalība starptautiskos mārketinga pasākumos 2014.gadā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds, uz šo dienu jau ir notikušas 3 (trīs) izstādes, kurās ņēma dalību SIA “Baltic Scientific Instruments” darbinieki un prezentēja SIA ražoto produkciju.

read more