LIAA news

SIA „Baltic Scientific Instruments” (bijusī SIA „Bruker Baltic”) turpina iegādāties materiālus projektam „Rentgen- un gamma starojuma pikseļdetektoru izstrāde attēlu veidošanas sistēmu pielietojumiem”, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds (līgums Nr.L-JPI-09-0063, kas noslēgts starp SIA “Bruker Baltic” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”). Vienlaicīgi notiek pusvadītāju kristālu, pikseļstruktūru topoloģiju un fizisko procesu, un kristālu piemērotības pikseļdetektoru pielietojumiem pētījumi, kā arī pikseļstruktūru signālu apstrādes un pastiprināšanas iespēju un vairākelementu pašdetektējošo struktūru izveides platzonas pusvadītāju kristālos pētījumi.

read more

LIAA news

SIA „Baltic Scientific Instruments” (bijusī SIA „Bruker Baltic”) vadība ir pieņēmusi lēmumu nepiedalīties projektā „SIA „Bruker Baltic” rentgenfluorescences analizatoru nodaļas dalība starptautiskās izstādēs” (līgums Nr. L-ĀTA-09-0177, kas noslēgts starp SIA “Bruker Baltic” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”) norādītajās izstādēs to sadārdzinājuma dēļ un izbeigt šo līgumu, par ko tika informēta v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”

read more

LIAA news

SIA „Baltic Scientific Instruments” (bijusī SIA „Bruker Baltic”) turpina iegādāties materiālus projektam „Rentgen- un gamma starojuma pikseļdetektoru izstrāde attēlu veidošanas sistēmu pielietojumiem”, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds (līgums Nr.L-JPI-09-0063, kas noslēgts starp SIA “Bruker Baltic” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”). 

read more

LIAA news

Pagaidām SIA „Baltic Scientific Instruments” (bijusī SIA „Bruker Baltic”) nav piedalījusies nevienā izstādē no projektā „SIA „Bruker Baltic” rentgenfluorescences analizatoru nodaļas dalība starptautiskās izstādēs” (līgums Nr. L-ĀTA-09-0177, kas noslēgts starp SIA “Bruker Baltic” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”) iekļautajām aktivitātēm.

read more

Bruker AXS

In June, 2010 the company has bought out its shares from Bruker AXS and returned its former name Baltic Scientific Instruments (BSI).

read more