"Free release" monitoru ("Liberator") prototipu saimes izstrāde kodolrūpniecības iekārtu noņemšanai no ekspluatācijas un demontāžai

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta.

Pārskata periodā tika turpināts darbs, saistīts ar "Liberator" saimes monitoru dizaina izstrādi, ar monitoru metroloģisko raksturlielumu izpēti, analīzi un sertifikāciju, kā arī tika turpināta tehniskās dokumentācijas izstrāde projektētiem "Liberator" saimes monitoru prototipiem kopā ar lietotāja rokasgrāmatām, un tika turpināts darbs, saistīts ar "freedom to operate" situācijas monitoringu, analizējot attiecīgas vienotās patentu kodifikācijas klases.

read more

Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta. Kopā ar projekta partneriem tika turpināti darbi, saistīti ar 3D drukāto paraugu no puskristāliskiem un amorfiem materiāliem mīkstināšanas temperatūras, lineārās termiskās izplešanās koeficienta, neatgriezeniskās termiskās deformācijas un siltumvadītspējas dažādos virzienos novērtēšanu un sistematizēšanu.

read more