LIAA news

SIA „Baltic Scientific Instruments” ar 02.01.2013. ir uzsākusi jaunus projektus - pētījumu Nr.1.7. „Gamma analīzes portatīvu precīzijas radionuklīdu identifikatoru izstrāde” un pētījumu Nr.1.8. „Unificēta spektrometriskā moduļa izstrāde portāla radiācijas monitoriem” projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.

read more

LIAA news

SIA “Baltic Scientific Instruments” 2012. gada 5. decembrī ir parakstījusi līguma Nr.L-ĀTA-12-1132 grozījumus Nr.1 ar v/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” par projekta „SIA „Baltic Scientific Instruments” dalība starptautiskās izstādēs 2012.gadā” īstenošanas laika koriģēšanu. Visas plānotās darbības projekta ietvaros, neskaitot piedalīšanos izstādē IWORID 2012, dalība kurā tika atcelta tās sadārdzināšanās dēļ, jau ir veiksmīgi notikušas un tiks atspoguļotas noslēguma pārskatā un maksājuma pieprasījumā pie tā, kuri tiks iesniegti v/a LIAA 2013.gada janvārī.

read more

LIAA news

SIA “Baltic Scientific Instruments” 2012. gada 13. septembrī ir noslēgusi līgumu Nr.L-ĀTA-12-1132 ar v/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” par projekta „SIA „Baltic Scientific Instruments” dalība starptautiskās izstādēs 2012.gadā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds. 

read more