LIAA news

SIA „Baltic Scientific Instruments” ir izsludinājusi materiālu un komponenšu iepirkuma procedūru saistībā ar pētījumu Nr.1.7. „Gamma analīzes portatīvu precīzijas radionuklīdu identifikatoru izstrāde” un pētījumu Nr.1.8. „Unificēta spektrometriskā moduļa izstrāde portāla radiācijas monitoriem” realizāciju projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.

read more

LIAA news

Saskaņā ar 2013. gada 8. maijā starp SIA “Baltic Scientific Instruments” un v/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” noslēgto līgumu Nr.L-ĀTA-13-1397 par projekta „SIA „Baltic Scientific Instruments” dalība starptautiskās izstādēs 2013.gadā” īstenošanu uz šo dienu visas plānotās darbības projekta ietvaros jau ir veiksmīgi notikušas un tiks atspoguļotas noslēguma pārskatā un maksājuma pieprasījumā pie tā, kuri tiks iesniegti v/a LIAA 2013.gada decembrī.

read more

KPFE news

SIA “Baltic Scientific Instruments” 2013. gada 31. oktobrī ir noslēgusi līgumu Nr.KPFI-15.2/63 ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides Investīciju Fonds” par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai, SIA "Baltic Scientific Instruments" ražošanas ēkā, Ganību dambī 26, Rīgā, LV–1005” īstenošanu. Projektu finansiāli atbalsta Klimata Pārmaiņu Finanšu Instruments.

read more

LIAA news

SIA „Baltic Scientific Instruments” turpina vispiemērotāko materiālu un komponenšu pirmsiepirkuma piemeklēšanu saistībā ar pētījumu Nr.1.7. „Gamma analīzes portatīvu precīzijas radionuklīdu identifikatoru izstrāde” un pētījumu Nr.1.8. „Unificēta spektrometriskā moduļa izstrāde portāla radiācijas monitoriem” realizāciju projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002. 

read more

PDF catalogue

Baltic Scientific Instruments has released an updated version of PDF catalogue which includes most of recently developed systems and solutions. Updated catalogue is available by following the link: PDF catalogue.

read more