Līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru

2021.gada 30.martā „Baltic Scientific Instruments” ir noslēdzis līgumu Nr.SKV-L-2021/61 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

read more

LIAA news

Saskaņā ar 2015. gada 04. jūnijā starp SIA “Baltic Scientific Instruments” un v/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” noslēgto līgumu Nr.L-ĀTA-15-2907 par projekta „SIA „Baltic Scientific Instruments” dalība starptautiskās izstādēs 2015.gadā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds, uz šo dienu jau ir notikušas 9 (deviņas) izstādes, kurās ņēma dalību SIA “Baltic Scientific Instruments” darbinieki un prezentēja SIA ražoto produkciju.

read more

LIAA news

SIA „Baltic Scientific Instruments” ir veiksmīgi pabeigusi pētījumu Nr.1.7. „Gamma analīzes portatīvu precīzijas radionuklīdu identifikatoru izstrāde” un pētījumu Nr.1.8. „Unificēta spektrometriskā moduļa izstrāde portāla radiācijas monitoriem” projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros

read more

LIAA news

SIA “Baltic Scientific Instruments” 2015. gada 04. jūnijā ir noslēgusi līgumu Nr.L-ĀTA-15-2907 ar v/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” par projekta „SIA „Baltic Scientific Instruments” dalība starptautiskās izstādēs 2015.gadā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds.

read more