Pētījums ""Free release" monitoru ("Liberator") prototipu saimes izstrāde kodolrūpniecības iekārtu noņemšanai no ekspluatācijas un demontāžai

Pētījums ""Free release" monitoru ("Liberator") prototipu saimes izstrāde kodolrūpniecības iekārtu noņemšanai no ekspluatācijas un demontāžai

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta. Tika

turpināts darbs pie programmatūras izstrādes dažādu "Liberator" saimes monitoru spektru mērījumu apstrādei un radioaktīvo vietu izvietošanas paraugā 3D vizualizācijai, bet darbs, kas ir saistīts ar datorsimulācijām, izmantojot Monte Carlo metodi, lai piemeklētu "Liberator" saimes monitoru visefektīvāko reģistrāciju, lai garantētu maksimālu jutību, tika pabeigts.

Pārskata periodā tika turpināts darbs, saistīts ar daudzkanālu elektronikas izstrādi un ar "Liberator" saimes monitoru dizaina izstrādi.

Vienlaicīgi tika turpināts darbs, saistīts ar materiālu sagatavošanu zinātnisko rakstu publicēšanai par "Liberator" līnijas monitoru prototipiem, to komponentēm un pielietošanas iespējām.