Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta. Kopā ar projekta partneriem tika turpināti darbi, saistīti ar izstrādāto paraugu testēšanu par izturību pret lūzumiem un dažādu veidu pavedienu savietojamību adhēzijas testos. Tika turpināta vides ietekmes uz polimēru un 3D drukāto konstrukciju īpašībām izpēte, mitruma sorbcijas un uzpūšanās procesu izpēte. Tika veikta iepriekšēja rezultātu analīze.

SIA "Baltic Scientific Instruments" continued work on the project during the reporting period. Together with the project partners, the work related to the testing of the developed samples for fracture resistance and the compatibility of different types of threads in adhesion tests was continued. The study of the influence of the environment on the properties of polymers and 3D printed structures, the study of moisture sorption and swelling processes was continued. A preliminary analysis of the results was performed.

read more

Pētījums ""Free release" monitoru ("Liberator") prototipu saimes izstrāde kodolrūpniecības iekārtu noņemšanai no ekspluatācijas un demontāžai

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta. Tika

turpināts darbs pie programmatūras izstrādes dažādu "Liberator" saimes monitoru spektru mērījumu apstrādei un radioaktīvo vietu izvietošanas paraugā 3D vizualizācijai, bet darbs, kas ir saistīts ar datorsimulācijām, izmantojot Monte Carlo metodi, lai piemeklētu "Liberator" saimes monitoru visefektīvāko reģistrāciju, lai garantētu maksimālu jutību, tika pabeigts.

read more

Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta. Kopā ar projekta partneriem tika izstrādāti paraugu projekti ar divu materiālu kombināciju un darba rezultātā tika izdrukāti apmēram 870 paraugi, papildus testēšanai sagatavotas 105 ekstrudētas pavedienu šķiedras un 105 pavedienu paraugi. Tika apkopoti provizoriskie rezultāti par izturību pret lūzumiem un dažādu veidu pavedienu savietojamība tika novērtēta adhēzijas testos. Tika uzsākta vides ietekmes uz polimēru un 3D drukāto konstrukciju īpašībām izpēte. Izstrādāta un izmēģināta mitruma sorbcijas un uzpūšanās procesu izpētes metodika. Pilna mēroga eksperimenti tika veikti ar ABS, CPE un PA materiāliem. Tika veikta iepriekšēja rezultātu analīze.

read more