Grafēnā bāzēta elektroķīmiska sūknēšana radioaktīvā ūdeņraža izotopa atdalīšanai

Grafēnā bāzēta elektroķīmiska sūknēšana radioaktīvā ūdeņraža izotopa atdalīšanai

Projekta ietvaros periodā no 2022.gada 01.janvāra līdz 31.martam kopā ar projekta partneriem tika turpināts darbs pie tritija atdalīšanas sistēmas parametru optimizācijas un radīti risinājumi ierobežojošo faktoru samazināšanai. Veikta SPEEK membrānu sintēze ar dažādām īpašībām un izstrādāts to testēšanas plāns.