Grafēnā bāzēta elektroķīmiska sūknēšana radioaktīvā ūdeņraža izotopa atdalīšanai

Grafēnā bāzēta elektroķīmiska sūknēšana radioaktīvā ūdeņraža izotopa atdalīšanai

Projekta ietvaros periodā no 2022.gada 01.jūlija līdz 30.septembrim kopā ar projekta partneriem tika uzbūvēts tritija atdalīšanas sistēmas prototips un veikti tā testi ar nemodificētām membrānām un tritiju nesaturošu ūdeni, kā arī uzsākti pirmie testi ar tritiju saturošu ūdeni.