Pētniecības projekts nr.1 “ĪTGe spektrometra, kura pamatā ir automatizēta hibrīda dzesēšanas sistēma, izpēte un izstrāde”

Pētniecības projekts nr.1 “ĪTGe spektrometra, kura pamatā ir automatizēta hibrīda dzesēšanas sistēma, izpēte un izstrāde”

Projekta ietvaros SIA „Baltic Scientific Instruments” periodā no 2023.gada 01.novembra līdz 2024.gada 31.janvārim turpināja darbu pie pētniecības projekta nr.1 «ĪTGe spektrometra, kura pamatā ir automatizēta hibrīda dzesēšanas sistēma, izpēte un izstrāde» realizācijas.

Projekta 5.ceturksnī tika izstrādāta vibrācijas modele iekārtas prototipam ar hibrīda dzesēšanu; tika veikts siltuma pārnesas aprēķins pēc sastādītās matemātiskas modeles; tika veikta CFD modelēšanas programmatūras pilnveidošana un tās pārbaude; tika izstrādāta vibrācijas modele iekārtas prototipam ar hibrīda dzesēšanu.

Izstrādāta vibrācijas modele ļauj atrast risinājumu vibrācijas samazināšanai vai tas ietekmes koriģēšanai programmatūrā, kā arī iegūtas zināšanas ļauj turpināt ar tālāko hibrīdas dzesēšanas sistēmas izpēti un izstrādi.

Sakarā ar dīkstāvi projekta 3.ceturksnī (2023.gada maijā un jūnijā) projekta īstenošanas periods tika pagarināts līdz 2024.gada beigām un materiālu, kā arī ārpakalpojumu, iepirkumi projekta ietvaros tika pārcelti uz 2024.gada martu.

Pētījums tiek īstenots projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta īstenošanas līguma numurs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001.