Pētniecības projekts nr.1 “ĪTGe spektrometra, kura pamatā ir automatizēta hibrīda dzesēšanas sistēma, izpēte un izstrāde”

Pētniecības projekts nr.1 “ĪTGe spektrometra, kura pamatā ir automatizēta hibrīda dzesēšanas sistēma, izpēte un izstrāde”

Projekta ietvaros SIA „Baltic Scientific Instruments” periodā no 2023.gada 01.augusta līdz 31.oktobrim turpināja darbu pie pētniecības projekta nr.1 «ĪTGe spektrometra, kura pamatā ir automatizēta hibrīda dzesēšanas sistēma, izpēte un izstrāde» realizācijas.

Sakarā ar dīkstāvi projekta 3.ceturksnī (2023.gada maijā un jūnijā) projekta īstenošanas periods tika pagarināts līdz 2024.gada beigām un projekta 4.ceturksnī tika pabeigtās līdz galam projekta 3.ceturkšņa aktivitātes, un tika uzsāktas jaunas aktivitātes, saistītas ar konstruktoru dokumentācijas izstrādi elektronikas mezgliem ar vadības algoritmiem; siltuma pārneses aprēķina veikšanu pēc sastādītā matemātiskā modeļa; CFD modelēšanas programmatūras pilnveidošanu un tās pārbaudi; iekārtas prototipa ar hibrīda dzesēšanu vibrācijas modeļa izstrādi.

Iegūtas zināšanas ļauj turpināt ar tālāko hibrīdas dzesēšanas sistēmas izpēti un izstrādi.

Pētījums tiek īstenots projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta īstenošanas līguma numurs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001.