Pētniecības projekts nr.1 “ĪTGe spektrometra, kura pamatā ir automatizēta hibrīda dzesēšanas sistēma, izpēte un izstrāde”

Projekta ietvaros SIA „Baltic Scientific Instruments” periodā no 2023.gada 01.novembra līdz 2024.gada 31.janvārim turpināja darbu pie pētniecības projekta nr.1 «ĪTGe spektrometra, kura pamatā ir automatizēta hibrīda dzesēšanas sistēma, izpēte un izstrāde» realizācijas.

Projekta 5.ceturksnī tika izstrādāta vibrācijas modele iekārtas prototipam ar hibrīda dzesēšanu; tika veikts siltuma pārnesas aprēķins pēc sastādītās matemātiskas modeles; tika veikta CFD modelēšanas programmatūras pilnveidošana un tās pārbaude; tika izstrādāta vibrācijas modele iekārtas prototipam ar hibrīda dzesēšanu.

читать далее

Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

PROJEKTA ĪSTENOŠANA NOSLĒGUSIES 30.06.2023.

Projekta īstenošanas laikā Latvijas Universitātes Materiālu mehānikas institūts sadarbībā ar SIA ZRF “RITEC” un SIA “Baltic Scientific Instruments” laika periodā no 01.07.2020.-30.06.2023. veiksmīgi īstenojis projektu “Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu ”.

читать далее

Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta. Kopā ar projekta partneriem tika turpināti darbi, saistīti ar 3D korpusa prototipu drukāšanu, dažāda veidu materiālu mehānisko īpašību noteikšanu, mehānisko testu veikšanu vairākiem filamentiem, uzglabātiem pie dažādiem relatīviem mitrumiem. Kā arī turpinājās darbs pie ziņojuma sagatavošanu par korelāciju starp materiāla īpašībām un prototipa funkcionalitāti.

читать далее