LIAA news

Saskaņā ar 2014. gada 3. janvārī starp SIA “Baltic Scientific Instruments” un v/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” noslēgto līgumu Nr. L-ĀTA-13-1902 par projekta „SIA „Baltic Scientific Instruments” dalība starptautiskās izstādēs 2014.gadā” īstenošanu uz šo dienu plānotās darbības projekta ietvaros vēl nav notikušas.Pirmā izstāde - „2014 ISOE European Symposium” notiks 9.-11. aprīlī Bernē, Šveicē.