LIAA news

SIA “Baltic Scientific Instruments” 2014. gada 10. jūnijā ir noslēgusi līgumu Nr.L-ĀTA-14-2177 ar v/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” par projekta „SIA „Baltic Scientific Instruments” dalība starptautiskos mārketinga pasākumos 2014.gadā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds.

читать далее

KPFE news

SIA “Baltic Scientific Instruments” turpina darbus, saistītus ar 2013. gada 31. oktobrī noslēgto līgumu Nr.KPFI-15.2/63 ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides Investīciju Fonds” par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai, SIA "Baltic Scientific Instruments" ražošanas ēkā, Ganību dambī 26, Rīgā, LV–1005” īstenošanu. Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI).  Pašlaik notiek darbi, saistīti ar ārsienu un jumtu siltināšanu. Veco logu demontāža un nomaiņa ar jaunajiem jau ir pabeigta.

читать далее

LIAA news

Saskaņā ar 2014. gada 3. janvārī starp SIA “Baltic Scientific Instruments” un v/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” noslēgto līgumu Nr. L-ĀTA-13-1902 par projekta „SIA „Baltic Scientific Instruments” dalība starptautiskās izstādēs 2014.gadā” īstenošanu uz šo dienu plānotās darbības projekta ietvaros vēl nav notikušas.Pirmā izstāde - „2014 ISOE European Symposium” notiks 9.-11. aprīlī Bernē, Šveicē.

читать далее