Pētījums Nr.17 „Gaisa radioaktīvo aerosolu monitora izstrāde un izpēte atmosfēras piesārņojuma kontrolei”

SIA „Baltic Scientific Instruments” ar 01.07.2017. ir uzsākusi jauno pētniecības darbu - pētījumu Nr.17 „Gaisa radioaktīvo aerosolu monitora izstrāde un izpēte  atmosfēras  piesārņojuma kontrolei” projekta Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centrs ietvaros, par kuru SIA „Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centra (VITEKC)” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2016.gada 16.septembrī ir noslēgusi līgumu Nr. 1.2.1.1/16/A/008.

read more

Pētījums Nr.3 “Automatizēta radioaktīvo atkritumu monitora atomenerģētikas uzņēmumiem izstrāde”

SIA „Baltic Scientific Instruments” turpina vispiemērotāko materiālu un komponenšu pirmsiepirkuma piemeklēšanu saistībā ar pētījumu Nr.3“Automatizēta radioaktīvo atkritumu monitora atomenerģētikas uzņēmumiem izstrāde”projekta Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centrs ietvaros, par kuru SIA „Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centra (VITEKC)” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2016.gada 16.septembrī ir noslēgusi līgumu Nr. 1.2.1.1/16/A/008.

read more

ICARST 2017

Baltic Scientific Instruments is participating in the ICARST 2017 conference at the IAEA. We are going to be there during the whole week from 24th of April until 28th of April. Our booth is located at Rotunda.

read more

“Automatizēta radioaktīvo atkritumu monitora atomenerģētikas uzņēmumiem izstrāde” Nr. 3.

SIA „Baltic Scientific Instruments” turpina vispiemērotāko materiālu un komponenšu pirmsiepirkuma piemeklēšanu saistībā ar pētījumu Nr.3“Automatizēta radioaktīvo atkritumu monitora atomenerģētikas uzņēmumiem izstrāde”projekta Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centrs ietvaros, par kuru SIA „Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centra (VITEKC)” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2016.gada 16.septembrī ir noslēgusi līgumu Nr. 1.2.1.1/16/A/008.

read more