Pētījums Nr.2 “Brīvās izlaišanas radioaktīvo piesārņojumu monitora atomenerģētikas uzņēmumiem izstrāde”

SIA „Baltic Scientific Instruments” ir uzsākusi vispiemērotāko materiālu un komponenšu pirmsiepirkuma piemeklēšanu saistībā ar pētījumu Nr.2 “Brīvās izlaišanas radioaktīvo piesārņojumu monitora atomenerģētikas uzņēmumiem izstrāde” projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi projekta īstenošanas līgumu numurs 1.2.1.1/18/A/001.

read more

Pētījums Nr.2 “Brīvās izlaišanas radioaktīvo piesārņojumu monitora atomenerģētikas uzņēmumiem izstrāde”

SIA „Baltic Scientific Instruments” ar 01.04.2019. ir uzsākusi jauno pētniecības darbu - pētījumu Nr.2 “Brīvās izlaišanas radioaktīvo piesārņojumu monitora atomenerģētikas uzņēmumiem izstrāde”. 

Pētījums tiek īstenots projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta īstenošanas līguma numurs 1.2.1.1/18/A/001.

read more

Pētījums Nr.17 „Gaisa radioaktīvo aerosolu monitora izstrāde un izpēte atmosfēras piesārņojuma kontrolei” un pētījums Nr.3 “Automatizēta radioaktīvo atkritumu monitora atomenerģētikas uzņēmumiem izstrāde”

SIA „Baltic Scientific Instruments” saņēma apstiprinājumus par pētījuma Nr.17 „Gaisa radioaktīvo aerosolu monitora izstrāde un izpēte  atmosfēras  piesārņojuma kontrolei” un pētījuma Nr.3“Automatizēta radioaktīvo atkritumu monitora atomenerģētikas uzņēmumiem izstrāde”zinātnisko rakstu publikācijām žurnālā Nuclear Technology & Radiation Protection Journal un žurnālā Nuclear and Radiation Safety.

read more

Pētījums Nr.17 „Gaisa radioaktīvo aerosolu monitora izstrāde un izpēte atmosfēras piesārņojuma kontrolei” un pētījums Nr.3“Automatizēta radioaktīvo atkritumu monitora atomenerģētikas uzņēmumiem izstrāde”

SIA „Baltic Scientific Instruments” ir veiksmīgi pabeigusi pētījumu Nr.17 „Gaisa radioaktīvo aerosolu monitora izstrāde un izpēte  atmosfēras  piesārņojuma kontrolei” un pētījumu Nr.3“Automatizēta radioaktīvo atkritumu monitora atomenerģētikas uzņēmumiem izstrāde” projekta Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centrs ietvaros, par kuru SIA „Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centra (VITEKC)” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2016.gada 16.septembrī noslēdza līgumu Nr. 1.2.1.1/16/A/008.

read more

Pētījums Nr.17 „Gaisa radioaktīvo aerosolu monitora izstrāde un izpēte atmosfēras piesārņojuma kontrolei”

SIA „Baltic Scientific Instruments” saskaņā ar notikušo iepirkuma procedūru turpina materiālu un komponenšu saņemšanu no uzvarējušajiem piegādātājiem, saistībā ar pētījumu Nr.17 „Gaisa radioaktīvo aerosolu monitora izstrāde un izpēte  atmosfēras  piesārņojuma kontrolei” projekta Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centrs ietvaros, par kuru SIA „Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centra (VITEKC)” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2016.gada 16.septembrī ir noslēgusi līgumu Nr. 1.2.1.1/16/A/008.

read more