LIAA news

SIA „Baltic Scientific Instruments” turpina materiālu un komponenšu iepirkumus saistībā ar pētījumu Nr.1.7. „Gamma analīzes portatīvu precīzijas radionuklīdu identifikatoru izstrāde” un pētījumu Nr.1.8. „Unificēta spektrometriskā moduļa izstrāde portāla radiācijas monitoriem” realizāciju projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.

read more

KPFE news

SIA “Baltic Scientific Instruments” ir sekmīgi pabeigusi darbus, saistītus ar 2013. gada 31. oktobrī noslēgto līgumu Nr.KPFI-15.2/63 ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides Investīciju Fonds” par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai, SIA "Baltic Scientific Instruments" ražošanas ēkā, Ganību dambī 26, Rīgā, LV–1005” īstenošanu. Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI). Pašlaik visi darbi, saistīti ar ārsienu un jumtu siltināšanu, kā arī ar veco logu demontāžu un nomaiņu ar jaunajiem, ir pabeigti.

read more

LIAA news

SIA “Baltic Scientific Instruments” 2014. gada 10. jūnijā ir noslēgusi līgumu Nr.L-ĀTA-14-2177 ar v/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” par projekta „SIA „Baltic Scientific Instruments” dalība starptautiskos mārketinga pasākumos 2014.gadā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds.

read more

KPFE news

SIA “Baltic Scientific Instruments” turpina darbus, saistītus ar 2013. gada 31. oktobrī noslēgto līgumu Nr.KPFI-15.2/63 ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides Investīciju Fonds” par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai, SIA "Baltic Scientific Instruments" ražošanas ēkā, Ganību dambī 26, Rīgā, LV–1005” īstenošanu. Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI).  Pašlaik notiek darbi, saistīti ar ārsienu un jumtu siltināšanu. Veco logu demontāža un nomaiņa ar jaunajiem jau ir pabeigta.

read more