Stock availability

Dear Friends, we would like to inform you that we have one system ready and available for shipment within a month.

read more

Заседание Оргкомитета ППСР

5 октября прошло заседание Оргкомитета международного совещания «Проблемы прикладной спектрометрии и радиометрии» (ППСР).

read more

Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta. Kopā ar projekta partneriem tika turpināts darbs pie tehniskās specifikācijas izstrādes – apzināti nepieciešamie parametri un materiālu veidi. Specifikācijai ir izstrādāti un iekļauti gandrīz visi parametri un nosacījumi, lai to turpmāk varētu izmantot projekta pētnieciskajā darbā.

read more