LIAA news

Pagaidām SIA „Baltic Scientific Instruments” (bijusī SIA „Bruker Baltic”) nav piedalījusies nevienā izstādē no projektā „SIA „Bruker Baltic” rentgenfluorescences analizatoru nodaļas dalība starptautiskās izstādēs” (līgums Nr. L-ĀTA-09-0177, kas noslēgts starp SIA “Bruker Baltic” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”) iekļautajām aktivitātēm.

read more

LIAA news

SIA “Bruker Baltic” ir uzsākusi materiālu iegādi no uzvarējušajiem piegādātājiem iepirkuma procedūrā par materiālu iegādi projektam „Rentgen- un gamma starojuma pikseļdetektoru izstrāde attēlu veidošanas sistēmu pielietojumiem”, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds.

read more

LIAA news

SIA „Bruker Baltic” vadība ir pieņēmusi lēmumu nepiedalīties atlikušajās konferencēs projektā „SIA „Bruker Baltic” dalība konferencēs” (līgums Nr. L-ĀTA-10-0228, kas noslēgts starp SIA “Bruker Baltic” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”) to sadārdzinājuma dēļ. Projekta ietvaros SIA „Bruker Baltic” ir piedalījusies divās konferencēs – starptautiskajā konferencē IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference 2009. gada 25.-31. oktobrī Orlando, ASV un starptautiskajā konferencē PRORA 2009 2009. gada 26.-27. novembrī Berlīnē, Vācijā.

read more

LIAA news

Sakarā ar 2010. gada 12. aprīļa grozījumiem Nr.2 līgumā Nr. L-ĀTA-09-0170, noslēgtā starp SIA “Bruker Baltic” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”, par projektu „SIA „Bruker Baltic” detektoru nodaļas dalība starptautiskās izstādēs” tika mainīti starptautisko izstāžu „Nuclear Power Industry 2010” un „European Nuclear Conference” norišu datumi un tika samazināts mārketinga materiālu daudzums, attiecīgi samazinot arī projekta attiecināmās izmaksas, atbalsta apjomu un projekta kopējās izmaksas. Pagaidām SIA “Bruker Baltic” ir piedalījusies divās izstādēs no trijām – starptautiskajā izstādē/konferencē „International Conference on Opportunities and Challenges for Water Cooled Reactors in the 21st Century” 2009. gada 26.-30. oktobrī Vīnē, Austrijā un starptautiskajā izstādē „Nuclear Power Industry 2010” 2010. gada. 21.-26. martā Pekīnā, Ķīnā.

read more

LIAA news

SIA „Bruker Baltic” vadība ir pieņēmusi lēmumu nepiedalīties izstādē Bauma 2010 to ievērojamā sadārdzinājuma dēļ, tāpēc pagaidām SIA “Bruker Baltic” nav piedalījusies nevienā izstādē no projektā „SIA „Bruker Baltic” rentgenfluorescences analizatoru nodaļas dalība starptautiskās izstādēs” (līgums Nr. L-ĀTA-09-0177, kas noslēgts starp SIA “Bruker Baltic” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”) iekļautajām aktivitātēm.

read more