20 years Anniversary

On the 27th of January, 1994 Baltic Scientific Instruments was born to the world as a private company. This month on 27th of January, 2014 we are celebrating 20 year Anniversary.

read more

LIAA news

SIA “Baltic Scientific Instruments” 2014. gada 3. janvārī ir noslēgusi līgumu Nr.L-ĀTA-13-1902 ar v/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” par projekta „SIA „Baltic Scientific Instruments” dalība starptautiskās izstādēs 2014.gadā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds.

read more

LIAA news

SIA „Baltic Scientific Instruments” ir izsludinājusi materiālu un komponenšu iepirkuma procedūru saistībā ar pētījumu Nr.1.7. „Gamma analīzes portatīvu precīzijas radionuklīdu identifikatoru izstrāde” un pētījumu Nr.1.8. „Unificēta spektrometriskā moduļa izstrāde portāla radiācijas monitoriem” realizāciju projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.

read more

LIAA news

Saskaņā ar 2013. gada 8. maijā starp SIA “Baltic Scientific Instruments” un v/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” noslēgto līgumu Nr.L-ĀTA-13-1397 par projekta „SIA „Baltic Scientific Instruments” dalība starptautiskās izstādēs 2013.gadā” īstenošanu uz šo dienu visas plānotās darbības projekta ietvaros jau ir veiksmīgi notikušas un tiks atspoguļotas noslēguma pārskatā un maksājuma pieprasījumā pie tā, kuri tiks iesniegti v/a LIAA 2013.gada decembrī.

read more