LIAA news

Pašlaik SIA „Baltic Scientific Instruments” (bijusī SIA „Bruker Baltic”) turpina iegādāties materiālus projektam „Rentgen- un gamma starojuma pikseļdetektoru izstrāde attēlu veidošanas sistēmu pielietojumiem”, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds (līgums Nr.L-JPI-09-0063, kas noslēgts starp SIA “Bruker Baltic” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”). 

read more

LIAA news

Pagaidām SIA „Baltic Scientific Instruments” (bijusī SIA „Bruker Baltic”) nav piedalījusies nevienā izstādē no projektā „SIA „Bruker Baltic” rentgenfluorescences analizatoru nodaļas dalība starptautiskās izstādēs” (līgums Nr. L-ĀTA-09-0177, kas noslēgts starp SIA “Bruker Baltic” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”) iekļautajām aktivitātēm.

read more

LIAA news

SIA “Baltic Scientific Instruments” 2010. gada 24. septembrī ir noslēgusi līgumu Nr.L-ĀTA-10-0392 ar v/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” par projekta „SIA „Baltic Scientific Instruments” pārstāvja tiešā vizīte uz Japānu un Dienvidkoreju” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds.

read more

LIAA news

SIA “Bruker Baltic” ir nomainījusi nosaukumu uz SIA „Baltic Scientific Instruments”, par ko tika informēta LIAA. Pašlaik notiek materiālu iegāde projektam „Rentgen- un gamma starojuma pikseļdetektoru izstrāde attēlu veidošanas sistēmu pielietojumiem”, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds. 

read more

LIAA news

SIA „Baltic Scientific Instruments” (bijusī SIA „Bruker Baltic”) piedalījās visās trijās ieplānotajās starptautiskajās izstādēs, kā bija paredzēts projektā „SIA „Bruker Baltic” detektoru nodaļas dalība starptautiskās izstādēs” un par ko tika noslēgts līgums Nr. L-ĀTA-09-0170 starp SIA “Bruker Baltic” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”. Tagad SIA „Baltic Scientific Instruments” pabeidz noslēguma pārskatu par šo projektu un, tiklīdz tas būs pabeigts, nodos to LIAA.

read more