LIAA news

SIA “Baltic Scientific Instruments” 2015. gada 04. jūnijā ir noslēgusi līgumu Nr.L-ĀTA-15-2907 ar v/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” par projekta „SIA „Baltic Scientific Instruments” dalība starptautiskās izstādēs 2015.gadā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds.

read more

LIAA news

SIA „Baltic Scientific Instruments” ir veiksmīgi pabeigusi pētījuma Nr.1.7. „Gamma analīzes portatīvu precīzijas radionuklīdu identifikatoru izstrāde” un pētījuma Nr.1.8. „Unificēta spektrometriskā moduļa izstrāde portāla radiācijas monitoriem” pirmā etapa realizāciju projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī noslēdza līgumu Nr. L-KC-11-0002.

read more

LIAA news

SIA „Baltic Scientific Instruments” pabeidz galveno materiālu un komponenšu iepirkumus saistībā ar pētījumu Nr.1.7. „Gamma analīzes portatīvu precīzijas radionuklīdu identifikatoru izstrāde” un pētījumu Nr.1.8. „Unificēta spektrometriskā moduļa izstrāde portāla radiācijas monitoriem” realizāciju projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī noslēdza līgumu Nr. L-KC-11-0002. 

read more

LIAA news

Saskaņā ar 2014. gada 10. jūnijā starp SIA “Baltic Scientific Instruments” un v/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” noslēgto līgumu Nr.L-ĀTA-14-2177 par projekta....

read more