KPFE news

SIA “Baltic Scientific Instruments” 2013. gada 31. oktobrī ir noslēgusi līgumu Nr.KPFI-15.2/63 ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides Investīciju Fonds” par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai, SIA "Baltic Scientific Instruments" ražošanas ēkā, Ganību dambī 26, Rīgā, LV–1005” īstenošanu. Projektu finansiāli atbalsta Klimata Pārmaiņu Finanšu Instruments.

read more

LIAA news

SIA „Baltic Scientific Instruments” turpina vispiemērotāko materiālu un komponenšu pirmsiepirkuma piemeklēšanu saistībā ar pētījumu Nr.1.7. „Gamma analīzes portatīvu precīzijas radionuklīdu identifikatoru izstrāde” un pētījumu Nr.1.8. „Unificēta spektrometriskā moduļa izstrāde portāla radiācijas monitoriem” realizāciju projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002. 

read more

PDF catalogue

Baltic Scientific Instruments has released an updated version of PDF catalogue which includes most of recently developed systems and solutions. Updated catalogue is available by following the link: PDF catalogue.

read more

LIAA news

SIA “Baltic Scientific Instruments” ir saņēmusi v/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” 2013. gada 9. jūlija vēstuli par līguma Nr.L-ĀTA-13-1397 grozījumu atbalstīšanu. Saskaņā ar grozīto līgumu par projekta „SIA „Baltic Scientific Instruments” dalība starptautiskās izstādēs 2013.gadā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds, tika atcelta dalība starptautiskajā izstādē „9th Fennoscandian Exploration and Mining (FEM 2013)” Levī, Somijā, mainīti izstāžu organizatori un samazinātas Projekta kopējās izmaksas.

read more