Pētījums ""Free release" monitoru ("Liberator") prototipu saimes izstrāde kodolrūpniecības iekārtu noņemšanai no ekspluatācijas un demontāžai”

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta. Tika turpināts zinātniskās literatūras apskats par scintilācijas materiāliem un to jaunāko tipu metroloģisko īpašību pētījumiem, vērtējot to izmantošanu "Liberator" saimes monitoros, un literatūras apskats par scintilācijas materiālu izmantošanu scintilācijas fotopavairotāju bloku izstrādē.

read more