LIAA news

SIA “Baltic Scientific Instruments” 2012. gada 24. aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr.L-ĀTA-12-0958 ar v/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” par projekta „SIA „Baltic Scientific Instruments” dalība starptautiskajā izstādē IEEE 2011.gadā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds. Visas plānotās darbībās projekta ietvaros jau ir notikušas un ir atspoguļotas iesnieguma veidlapā un maksājuma pieprasījumā, kuri ir iesniegti v/a LIAA.

read more

LIAA news

SIA „Baltic Scientific Instruments” (bijusī SIA „Bruker Baltic”) ir veiksmīgi pabeigusi projektu „Rentgen- un gamma starojuma pikseļdetektoru izstrāde attēlu veidošanas sistēmu pielietojumiem”, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds (līgums Nr.L-JPI-09-0063, kas noslēgts starp SIA “Bruker Baltic” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”). Projekta ietvaros pikseļdetektoru eksperimentālās izstrādes posmā tika izstrādāti un sekmīgi radīti trīs darbaspējīgi pikseļdetektoru prototipi no TlBr, CdTe un CdZnTe kristāliem, tādējādi projekta mērķis tika veiksmīgi sasniegts.

read more

LIAA news

SIA „Baltic Scientific Instruments” (bijusī SIA „Bruker Baltic”) turpina iegādāties materiālus projektam „Rentgen- un gamma starojuma pikseļdetektoru izstrāde attēlu veidošanas sistēmu pielietojumiem”, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds (līgums Nr.L-JPI-09-0063, kas noslēgts starp SIA “Bruker Baltic” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”). Vienlaicīgi notiek pusvadītāju kristālu, pikseļstruktūru topoloģiju un fizisko procesu, un kristālu piemērotības pikseļdetektoru pielietojumiem pētījumi, kā arī pikseļstruktūru signālu apstrādes un pastiprināšanas iespēju un vairākelementu pašdetektējošo struktūru izveides platzonas pusvadītāju kristālos pētījumi.

read more

LIAA news

SIA „Baltic Scientific Instruments” (bijusī SIA „Bruker Baltic”) vadība ir pieņēmusi lēmumu nepiedalīties projektā „SIA „Bruker Baltic” rentgenfluorescences analizatoru nodaļas dalība starptautiskās izstādēs” (līgums Nr. L-ĀTA-09-0177, kas noslēgts starp SIA “Bruker Baltic” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”) norādītajās izstādēs to sadārdzinājuma dēļ un izbeigt šo līgumu, par ko tika informēta v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”

read more