LIAA news

SIA „Baltic Scientific Instruments” ir pabeigusi materiālu un komponenšu iepirkuma procedūras saistībā ar pētījumu Nr.1.7. „Gamma analīzes portatīvu precīzijas radionuklīdu identifikatoru izstrāde” un pētījumu Nr.1.8. „Unificēta spektrometriskā moduļa izstrāde portāla radiācijas monitoriem” realizāciju projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.Pašlaik notiek līgumu parakstīšana ar iepirkuma procedūrās uzvarējušajiem piegādātājiem un tiek uzsākta  iepirkto materiālu un komponenšu piegāde.Vienlaicīgi notiek dažādi pētījumi, saistīti ar detektēšanas bloku optimālās konstrukcijas izpēti, kā arī ar izstrādājumu mezglu konstrukciju izpēti, un pētījumi par signālu apstrādes un pastiprināšanas iespējām.