Grafēnā bāzēta elektroķīmiska sūknēšana radioaktīvā ūdeņraža izotopa atdalīšanai

Grafēnā bāzēta elektroķīmiska sūknēšana radioaktīvā ūdeņraža izotopa atdalīšanai

Projekta ietvaros periodā no 2020.gada 01.jūlija līdz 30.septembrim veikti tritija caurspiešanās pētījumi SPEEK un NAFION membrānām,  izmantojot projektā izstrādāto eksperimentālo sistēmu. Turpināti tritija un membrānu mijiedarbības pētījumi. Izstrādāti rasējumi elektroķīmisko procesu tritija atdalīšanai ūdens fāzē eksperimentu sistēmai.