Grafēnā bāzēta elektroķīmiska sūknēšana radioaktīvā ūdeņraža izotopa atdalīšanai

Grafēnā bāzēta elektroķīmiska sūknēšana radioaktīvā ūdeņraža izotopa atdalīšanai

SIA „Baltic Scientific Instruments” ar 01.04.2020. ir uzsākusi darbu pie jauna pētniecības projekta.

Projekta nosaukums: Grafēnā bāzēta elektroķīmiska sūknēšana radioaktīvā ūdeņraža izotopa atdalīšanai
Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/19/A/137
Projekta partneris: SIA Baltic Scientific Instruments
Projekta īstenošanas termiņš: 01.04.2020.- 31.03.2023.
Projekta kopējais finansējums: EUR 648 647.68, LU daļa EUR 407337,68
Projekta zinātniskais vadītājs: vadošais pētnieks, Dr.chem. Elīna Pajuste
Projekta administratīvais vadītājs: Linda Ungure
Projekta mērķis: Starpdisciplināras pētnieku komandas izveide, iesaistot radioķīmijas, nanotehnoloģiju, fizikālās un polimēru ķīmijas zinātniekus un kodolnozares industriālo partneri, lai izstrādātu viedu, distancēti vadāmu tehnoloģisko ierīci radioaktīvā ūdeņraža izotopa (tritija) atdalīšanai, izmantojot grafēna bāzes – elektroķīmiskās sūknēšanas pieeju.

Projekta galvenie rezultāti u.c. informācija par projekta īstenošanu:

2 ierīču prototipi; 4 zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa, Web of Science vai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, 1 metodes apraksts materiālu sagatavošanai, 4  tehniskie ziņojumi, 1 patenta pieteikums.