Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta. Kopā ar projekta partneriem tika izstrādāti dažāda veida paraugu projekti 3D drukāto paraugu mehānisko un fizikālo īpašību noteikšanai. Tika pētītas vadošo pavedienu un apdrukās detaļu elektriskās īpašības. Tika izstrādāts moduļu komplekts, kas ļauj ģenerēt 3D vienību šūnas CAD modeļus, kas attēlo drukātos pavedienus mikrolīmenī, nosakot slāņa biezumu, sprauslu platumu, spraugas un citus drukas procesa parametrus.

Ar detalizētāku informāciju par projekta norisi var iepazīties LU mājas lapā - https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/www.lu.lv/Projekti/20211222_SAM_publicitate_nr7.pdf