Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

SIA „Baltic Scientific Instruments” pārskata periodā turpināja darbu pie projekta. Kopā ar projekta partneriem tika izstrādāts detalizētais literatūras apskata plāns, informācijas resursu pārskats par materiāliem 3D drukāšanai, izveidota prototipa tehniskā specifikācija un prasības kompozītmateriāla korpusam un mikrospektromerta aizsargkorpusam, izstrādāti 15 paraugu veidu 3D modeļi un veikta programmatūras platformas izvēle.

Ar detalizētāku informāciju par projekta norisi var iepazīties LU mājas lapā - https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Post_doc_projekti/Pecdoktorantura_3.karta/20201110_SAM_publicitate_nr2.pdf