Pētniecības projekts nr.1 “ĪTGe spektrometra, kura pamatā ir automatizēta hibrīda dzesēšanas sistēma, izpēte un izstrāde”

Pētniecības projekts nr.1 “ĪTGe spektrometra, kura pamatā ir automatizēta hibrīda dzesēšanas sistēma, izpēte un izstrāde”

Projekta ietvaros SIA „Baltic Scientific Instruments” periodā no 2023.gada 01.maija līdz 31.jūlijam turpināja darbu pie pētniecības projekta nr.1 «ĪTGe spektrometra, kura pamatā ir automatizēta hibrīda dzesēšanas sistēma, izpēte un izstrāde» realizācijas.

Projekta 3.ceturksnī tika veikta detalizētā tehniska uzdevuma izstrāde sašķidrinātāja bloka kondensora mezglam; tika izstrādāts hibrīda dzesēšanas iekārtas prototipa kopskats; tika izstrādāts pētījumu plāns un CFD simulācijas plāns, veikta matemātiskā modeļa izstrāde kondensācijas procesu CFD modelēšanai; tika veikta vibrācijas avotu analīze un to ietekme uz kriostatu ar detektoru.

Iegūtas zināšanas par vibrācijas avotiem un par vibrācijas ietekmi uz spektrometriskās ierīces izšķirtspēju, ļauj atrast risinājumu vibrācijas samazināšanai vai tas ietekmes koriģēšanai programmatūrā.

Detalizētā tehniskā uzdevuma izstrāde sašķidrinātāja bloka kondensora mezglam, prototipa kopskata izstrāde,  kā arī pētījumu plāna, CFD simulācijas plāna un matemātiskā modeļa izstrāde kondensācijas procesu CFD modelēšanai ļauj turpināt ar tālāko hibrīdas dzesēšanas sistēmas izpēti un izstrādi.

Pētījums tiek īstenots projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta īstenošanas līguma numurs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001.