Pētījums Nr.2 “Brīvās izlaišanas radioaktīvo piesārņojumu monitora atomenerģētikas uzņēmumiem izstrāde”

Pētījums Nr.2 “Brīvās izlaišanas radioaktīvo piesārņojumu monitora atomenerģētikas uzņēmumiem izstrāde”

SIA „Baltic Scientific Instruments” saskaņā ar notikušo iepirkuma procedūru turpina materiālu un komponenšu saņemšanu no uzvarējušajiem piegādātājiem saistībā ar pētījumu Nr.2 “Brīvās izlaišanas radioaktīvo piesārņojumu monitora atomenerģētikas uzņēmumiem izstrāde” projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi projekta īstenošanas līgumu numurs 1.2.1.1/18/A/001.

Tika pabeigtas trīs apakšaktivitātes saskaņā ar projekta plānu un tika sagatavotas 4 pētījuma atskaites: par elektromehāniski dzesējama HPGe gamma detektora-spektrometra izstrādi; par programmnodrošinājumu izpēti un gala programmatūras izstrādi vielas aktivitātes noteikšanai un mērījumu veikšanai; par konstrukcijas sistēmas eksperimentālo izstrādi; par automātikas elektroniskā bloka eksperimentālo izstrādi.

Vienlaicīgi turpinās dažādi citi pētījumi - par dizaina izstrādi; par radiometriem summārās starojuma dozas jaudas mērījumiem; par testēšanas un kalibrēšanas metodikas izstrādi; kristālu virsmas pasivācijas tehnoloģijas pētījumi; detektēšanas bloka īpašību pētījumi atkarībā no elektronisko plašu montāžas tehnoloģijām, elektroniskās barošanas elementiem; radionuklīdu spektru aprēķināšanas analītisko metožu pētījumi; detektora tehnisko īpašību, kas atkarīgas no kriostatu un djuāra trauku montāžas tehnoloģijas, pētījumi; optimālo izmēru pētījumi un aprēķini detektoriem no īpaši tīrā germānija; elektrisko barošanas shēmu pētījumi; kristāla virsmu slīpēšanas un pulēšanas tehnoloģiju izpēte; detektora īpašību, kas atkarīgas no detektora un detektora turētāja montāžas tehnoloģijas, pētījumi.