Pētījums Nr.14 “Radioaktīvo materiālu automatizētā spektrometra, kurā paraugu maiņu veic robots, izpēte un izstrāde”

Pētījums Nr.14 “Radioaktīvo materiālu automatizētā spektrometra, kurā paraugu maiņu veic robots, izpēte un izstrāde”

SIA „Baltic Scientific Instruments” ir pabeigusi vispiemērotāko materiālu un komponenšu iepirkuma procedūru saistībā ar pētījumu Nr.14 “Radioaktīvo materiālu automatizētā spektrometra, kurā paraugu maiņu veic robots, izpēte un izstrāde” projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi projekta īstenošanas līgumu numurs 1.2.1.1/18/A/001. Tiek plānots, ka jūlija-augusta laikā tiks noslēgti piegādes līgumi vai pasūtījumi ar uzvarējušajiem piegādātājiem.

Saskaņā ar projekta plānu tika pabeigtas piecas apakšaktivitātes – par ĪTGe detektora ar šķidrā slāpekļa vai elektromehānisko dzesēšanu izpēti un izstrādi; par svina aizsargekrāna optimālās konstrukcijas izveidi un izmantotā svina nepieciešamās tīrības pakāpes noteikšanu; par svina aizsargekrāna vāka automātikas vadības bloka izstrādi; par paraugu maiņas izpildmehānisma izveidi, tipa izvēli un izstrādi un par paraugu konteinera tipa izvēli, tam atbilstoša satvērējmehānisma izveidi.

Vienlaicīgi notiek dažādi pētījumi, saistīti ar konkurējošo kompāniju pieredzes izpēti attiecīgo iekārtu izstrādes jomā; ĪTGe detektora ar šķidrā slāpekļa vai elektromehānisko dzesēšanu izpēti un izstrādi; optiskās “redzes” moduļa izstrādi; svītrkoda lasītāja moduļa izstrādi; automatizētā spektrometra korpusa konstrukcijas izstrādi; programmatūras izstrādi automatizētā spektrometra vadībai un spektrometrisko mērījumu automatizācijai.