LIAA news

SIA „Baltic Scientific Instruments” ir uzsākusi vispiemērotāko materiālu un komponenšu pirmsiepirkuma piemeklēšanu saistībā ar pētījumu Nr.1.7. „Gamma analīzes portatīvu precīzijas radionuklīdu identifikatoru izstrāde” un pētījumu Nr.1.8. „Unificēta spektrometriskā moduļa izstrāde portāla radiācijas monitoriem” realizāciju projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002. Vienlaicīgi notiek dažādi pētījumi, saistīti ar izstrādājumu optimālās struktūras izvēli un detektēšanas bloka optimālās konstrukcijas izpēti, kā arī ar izstrādājumu mezglu konstrukciju izpēti un pētījumi par signālu apstrādes un pastiprināšanas iespējām.