KPFI news

KPFI news

SIA “Baltic Scientific Instruments” turpina darbus, saistītus ar 2013. gada 31. oktobrī noslēgto līgumu Nr.KPFI-15.2/63 ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides Investīciju Fonds” par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai, SIA "Baltic Scientific Instruments" ražošanas ēkā, Ganību dambī 26, Rīgā, LV–1005” īstenošanu. 
Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI). 
Pašlaik notiek sagatavošanas darbi veco logu demontāžai un ārsienu siltināšanai.