Grafēnā bāzēta elektroķīmiska sūknēšana radioaktīvā ūdeņraža izotopa atdalīšanai

Grafēnā bāzēta elektroķīmiska sūknēšana radioaktīvā ūdeņraža izotopa atdalīšanai

Projekta ietvaros periodā no 2020.gada 01.oktobra līdz 30.decembrim veikta SPEEK un NAFION membrānu starošana paātrinātu elektronu plūsmā, lai novērtētu to radiācijas stabilitāti un pielietojuma ierobežojumus jonizējošā starojuma apstākļos. Izstrādāti rasējumi gāzveida tritija caurspiešanās novērtējuma eksperimentālai sistēmai un uzsākta tritija elektroķīmiskas atdalīšanas ūdens fāzē eksperimentālās sistēmas izstrāde.